Servicii profesionale de cadastru pentru orice proprietate, teren, constuctie sau apartament

Receptie Tehnica Aviz PUZ / PUD

Documentația de recepție tehnică pentru obținere de aviz PUZ / PUD din partea OCPI, este alcatuita dintr-un set de documente necesare pentru obținerea avizului tehnic de recepție a lucrarilor de specialitate din partea  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) conform Certificatului de Urbanism .

Avizul OCPI poate fi solicitat  cu scopul obținerii Planului Urbanistic Zonal sau  Planului Urbanistic de Detaliu. Avizul OCPI este emis după verificarea efectuată de către avizatorul de specialitate al instituției (OCPI) asupra documentatiei topografice si va certifica corectitudinea masuratorilor topografice si limitele cadastrale ale imobilului din documentație.

 
 
 
Puz, Pud, Receptie Tehnica, Aviz Ocpi, Ridicare Topografica
Proiecte
0 +
Asistente Topografice
0 +
Ani de Experienta
0 +
Clienti Multumiti
0 +

Documentatia de Receptie Tehnica Aviz PUZ / PUD

Pentru rezolvarea corecta a documentatiei cadastrale de care aveti nevoie, este necesara furnizarea actelor relevante ale proprietatii dumneavoastră. Un specialist din cadrul firmei va poate ghida in acest proces, in vederea solutionarii favorabile a documentatiei dumneavoastra:

  • Cererea de recepție a lucrării, pentru obținererea avizului pentru  PUZ / PUD, OCPI.
  • Avizul de începere a lucrării (dacă este cazul).
  • Dovada achitării tarifului legal pentru recepția lucrării, perceputa de catre OCPI.
  • Planul topografic, acesta este un document grafic care conține printre altele: plan de situație topografic cu cote de nivel si situația amplasamentului din punct de vedere topo – cadastral redactat la o scara convenabila, un plan parcelar, un plan de încadrare in zona, tabel cu situația juridica a imobilului extrasa din Cartea Funciara, si inventar de coordonate a zonei studiate.
  • Extras de Carte Funciara, prin care se certifica proprietarul imobilului
  • Certificatul de Urbanism, in scopul obținerii de avizului pentru P.U.Z. / P.U.D., acesta trebuie sa fie in termen.
  • Documentația tehnică cadastrală, care trebuie întocmită de un inginer topograf autorizat ANCPI și să conțină inventarul de coordonate planimetrice, un memoriu tehnic detaliat ce va include metodele de lucru, aparatura utilizată, preciziile rezultate in urma masuratorilor topografice efectuate, modul de prelucrare al datelor recoltate din teren și suprafața de teren pentru care se execută lucrarea topografica.
Puz, Pud, 2
Map Design este o companie de topografie și cadastru din Timișoara care garanteaza servicii de înaltă calitate, respectând standardele ANCPI
Topografie Timisoara
ANCPI
Certificati

Finalizarea Receptiei Tehnice pentru Aviz PUZ / PUD

Odată ce documentația pentru obținerea avizului este completă, aceasta se va inroduce on-line in sistemul integrat de cadastru E-Terra, de unde va fi înregistrată la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară din raza teritorială în care se află imobilul, în vederea verificării si avizarii documentației. După verificare, OCPI va elibera un Proces Verbal de Recepție a Lucrării împreună cu Planul Topografic avizat de OCPI, documente ce vor fi necesare pentru aprobarea PUZ-ului sau PUD-ului.

Servicii Topo-Cadastrale Exacte

Abordam fiecare proiect cu un nivel de atentie ce depaseste nevoile clientilor nostrii.

Accesibili & Precisi

Suntem atenti la detalii, inclusiv in ceea ce tine de costurile seviciilor noastre

Servicii de topografie si cadastru exacte și rapide, la cea mai înaltă calitate

Foroframetrie

MASURATORI TOPOGRAFICE

Implica realizarea unui plan pentru proiectare, sau un „plan topo”, este o reprezentare grafică a elementelor care delimitează proprietatea și include detalii precum elevatii, retele edilitare, vecinatati și constructii

008 Location Https://Mapdesign.ro/Cadastru/Receptie-Tehnica-Aviz-Puz-Pud/

SERVICII CADASTRALE

Un plan cadastral este realizar printr-o măsurătoare necesara pentru a stabili limitele de proprietate ale unei parcele folosind acte de proprietate, ceea ce implică găsirea sau stabilirea colțurilor proprietății

002 Mapping 1 Https://Mapdesign.ro/Cadastru/Receptie-Tehnica-Aviz-Puz-Pud/

ASISTENTA TOPOGRAFICA

Aceasta este esențială în orice șantier de construcții. Se referă la suportul specializat oferit de topografi în procesul de planificare, realizare și monitorizare a lucrărilor de executie, garantând precizia și calitatea superioară a execuției constructiilor

010 Measuring Https://Mapdesign.ro/Cadastru/Receptie-Tehnica-Aviz-Puz-Pud/

DOCUMENTATII CADASTRALE AUTORIZATE

Fiind autorizati ANCPI, putem verifica, constata si  determina posibile încălcări ale dreptului de proprietate sau alte aspecte nefavorabile din punct de vedere cadastral si putem aduce solutii

Servicii profesionale Topografie & Cadastru

Map Design oferă masuratori topografice si documentatii cadastrale pentru afaceri, agentii imobiliare, birouri de arhitectura si proiectare pentru dezvoltare teritorială în zona metropolitana Timisoara si in intreaga tara

Receptie Tehnica Aviz PUZ / PUD
Topografie, Cadastru, Fotogrametrie, Asistenta Topografica
Close Search Window