Servicii profesionale de cadastru pentru orice proprietate, teren constuctie sau apartament

Notare Posesie in Cartea Funciara

Documentația de notare posesie se referă la setul acte necesare pentru a solicita inscrierea acesteia în Cartea Funciară, un proces care permite întabularea calitatii de posesor în situațiile în care se exercită folosința asupra unui teren, fără acte de proprietate, insa in anumite conditii reglementate de catre cadrul legal din Romania.

Posesia unui teren se referă la starea de fapt prin care o persoană exercită controlul asupra unui teren, indiferent dacă are sau nu un titlu legal care să îi confere dreptul de proprietate. Acesta poate folosi terenul, beneficia de el și exclude pe alții de la folosirea acestuia.

Posesie, Posesor
Proiecte
0 +
Asistente Topografice
0 +
Ani de Experienta
0 +
Clienti Multumiti
0 +

Documentatia pentru Notare Posesie in Cartea Funciara

Pentru rezolvarea corecta a documentatiei cadastrale de care aveti nevoie, este necesara furnizarea actelor relevante ale proprietatii dumneavoastră. Un specialist din cadrul firmei va poate ghida in acest proces, in vederea solutionarii favorabile a documentatiei dumneavoastra:

 • Adeverință eliberată de primăria în a cărei rază teritorială este situat imobilul pentru care se solicita notarea posesiei in favoarea persoanei interesate.
 • Proces-verbal de vecinătate, cu semnăturile tuturor proprietarilor imobilelor învecinate, care recunosc limitele de proprietete din documentatia cadastrala.
 • Declarația notariala pe propria răspundere, din care rezulta ca acesta isi asuma calitatea de posesor asupra terenului pentru care se face documentatia topo-cadastrala .
 • Înscrisul doveditor al posesiei, indiferent de forma în care este întocmit, atunci când acesta există.
 • Certificatul fiscal emis de primăria locală, care este necesar pentru a demonstra că solicitantul este la zi cu plata taxelor și impozitelor locale asupra imobilului in cauza.
 • Extras Carte Funciara, al imobilulului pentru care se solicita notarea posesiei, chiar daca in el apare inscris vechiul proprietar.
 • Actele de identitate și stare civilă, in copie.
 • Documentația cadastrală recepționată de oficiul de cadastru și publicitate imobiliară pentru notare posesie, intocmita la cererea beneficiarului.
Posesie, Posesor, Docimentatie Cadastrala
Map Design este o companie de topografie și cadastru din Timișoara care garanteaza servicii de înaltă calitate, respectând standardele ANCPI
Topografie Timisoara
ANCPI
Certificati

Finalizarea Notarii Posesiei in Cartea Funciara

Odata ce se avizeaza documentatia cadastrala, continand actele de mai sus, se va inscrie ca posesor beneficiarul documentatiei cadastrale.

După împlinirea unui termen de trei ani de la data finalizarii inscrierii in Cartea Funciara a posesoratului, se poate solicita punerea în proprietate printr-o cerere depusă la oficiul de cadastru și publicitate imobiliară de la nivel teritorial.

Notarea posesiei se poate face, pentru intrega suprafata inscrisa intr-o Carte Funciara sau doar partial, in functie de actele doveditoare a calitatii de posesor. De asemenea aceasta se poate face si pentru suprafata excedentara imobilului, daca urmare a masuratorilor se constata un o astfel de situatie.

Servicii Topo-Cadastrale Exacte

Abordam fiecare proiect cu un nivel de atentie ce depaseste nevoile clientilor nostrii.

Accesibili & Precisi

Suntem atenti la detalii, inclusiv in ceea ce tine de costurile seviciilor noastre

Servicii de topografie, cadastru si fotogrametrie exacte și rapide, la cea mai înaltă calitate

Implica realizarea unui plan pentru proiectare, sau un „plan topo”, este o reprezentare grafică a elementelor care delimitează proprietatea și include detalii precum elevatii, retele edilitare, vecinatati și constructii

Un plan cadastral este realizar printr-o măsurătoare necesara pentru a stabili limitele de proprietate ale unei parcele folosind acte de proprietate, ceea ce implică găsirea sau stabilirea colțurilor proprietății

Aceasta este esențială în orice șantier de construcții. Se referă la suportul specializat oferit de topografi în procesul de planificare, realizare și monitorizare a lucrărilor de executie, garantând precizia și calitatea superioară a execuției constructiilor

Imaginile obtinute din zborul cu drona sunt ulterior procesate și analizate pentru generarea de hărți topografice, modele 3D si date geospațiale esențiale în: construcții, urbanism, monitorizarea terenurilor sau cadastru.

Servicii profesionale Topografie & Cadastru si Fotogrametrie

Map Design oferă masuratori topografice, documentatii cadastrale si servicii fotogrametrice pentru afaceri, agentii imobiliare, birouri de arhitectura si proiectare pentru dezvoltare teritorială în zona metropolitana Timisoara si in intreaga tara

Notarea posesiei, cum sa devii posesor, intrebari si raspunsuri

Afla informatii generale despre dobandirea posesiei

Aceasta se refera la exercitarea controlului și folosirea acesteia de către posesor în maniera unui proprietar, independent de existența unor documente oficiale care să confirme acest drept. Este comparabil cu situația în care posesorul are acces și capacitatea de a utiliza o locuință, chiar dacă numele său nu figurează pe documentele de proprietate.

Este persoana care deține și controlează un bun, folosindu-l ca și cum ar fi proprietarul, chiar dacă nu are documente legale care să ateste acest statut. În contextul dreptului de proprietate, posesorul poate fi văzut ca cel care exercită atribuțiile de proprietar asupra bunului respectiv, fără a avea neapărat titlul legal de proprietate.

Arată că ai folosit bunul constant și vizibil, ai documente de utilizare, cum ar fi facturi, plata impozitului, și declarații de la martori. Investițiile făcute asupra proprietatii și timpul îndelungat de folosire susțin și ele calitatea ta de posesor.

 • Protecție legală împotriva celor care contestă acest drept.
 • Recunoașterea oficială a dreptului tău.
 • Simplificarea vânzării sau transferului proprietății.
 • Posibilitatea de a deveni proprietar prin uzucapiune după o perioadă de timp.
 • Să se comporte ca un adevărat proprietar, exercitând atributele dreptului de proprietate (folosință, dispoziție, perceperea fructelor)
 • Să întrebuințeze bunul cu prudență și diligență, evitând degradarea sau distrugerea lui
 • Să suporte cheltuielile de întreținere și reparații curente ale bunului
 • Să restituie bunul proprietarului, la cererea acestuia
 • Să răspundă pentru prejudiciile cauzate terților
 • Să plătească cheltuielile de administrare și impozitele aferente imobilului

Trebuie să o folosești fără întrerupere și să te manifesti ca un bun proprietar pentru o perioadă de timp stabilită de lege. La final, trebuie să obții un act administrativ sau judecatoresc, in baza caruia se va face inscrierea ta, ca proprietar, in cartea funciara.

Timpul necesar pentru parcurgerea etapelor administrative de obtinere a documentelor necesare inscrierii in cartea funciară poate diferi, dar de obicei procesul se finalizează în aproximativ 2-3 luni. Durata poate fi afectată de cât de complicată este situatia juridica a proprietatii și de eventualele obiecții ridicate de alte părți.

 • Respingerea se motivează în scris, indicându-se cauzele (de exemplu: lipsă documente, nelegalități etc.)
 • Se poate formula o nouă cerere de notare, însoțită de documentele completate/refăcute
 • Se poate contesta decizia de respingere în instanța de judecată competentă
 • Fără notare, nu se pot valorifica anumite drepturi ulterior (uzucapiune, vânzare etc.)
 • Deținătorul continuă să fie posesor de fapt, fără recunoaștere juridică din partea statului

Soluția este refacerea documentației deficitare sau, în cazuri întemeiate, contestarea încheierii de respingere pe cale judecătorească.

Costurile sunt influențate de diverse aspecte. Acestea includ localizarea și dimensiunea proprietatii si constructiilor, precum și complexitatea și numărul de operațiuni juridice necesare (daca este cazul). În plus, costurile includ taxele percepute de OCPI sau alte entități publice, precum și tariful Map Design.

 • Dreptul de a folosi și de a culege fructele proprietatii respective
 • Dreptul de a fi protejat împotriva tulburărilor posesiei
 • Dreptul de a valorifica posesia sa în scopul dobândirii proprietății prin uzucapiune (prescripție achizitivă)
 • Dreptul de a solicita restituirea cheltuielilor necesare și utile făcute asupra bunului imobil
 • Dreptul de a solicita notarea în cartea funciară a acestei calitati
 • Dreptul de a fi despăgubit pentru încălcarea propriatatii, chiar daca inca nu dispune de calitatea de proprietar

Practic, beneficiază de protecția legală pentru exercitarea atributelor dreptului de proprietate, deși nu este proprietarul de drept.

Aceasta se referă la controlul fizic și utilizarea unui bun, dar nu include dreptul de a instraina acel bun. Pe de altă parte, proprietatea implică deținerea legală și completă a unui bun, ceea ce include dreptul de a instraina bunul. Deși o persoană poate avea posesia unui bun fără a avea un titlu de proprietate, proprietatea este ceva care este recunoscut și protejat de lege.

 • Daca folosesti o proprietate (teren, construcție etc.) și exerciti atributele dreptului de proprietate (folosința, întreținerea, îmbunătățiri etc.)
 • Se poate începe ca o forma de toleranta din partea proprietarului tabular sau fără știrea acestuia din cauza lipsei acestuia
 • Ocuparea proprietății trebuie să fie publică, pașnică și neechivocă (nu prin violență sau ascuns)
 • După o anumită perioadă, poți solicita notarea acesteia în cartea funciară, cu documente doveditoare.

Nu ai gasit? Te ajutam!

Contacteaza-ne, iti vom raspunde in cel mai scurt timp.

Notare Posesie
Topografie, Cadastru, Fotogrametrie, Asistenta Topografica
Close Search Window