Servicii profesionale de cadastru pentru orice proprietate, teren constuctie sau apartament

Inscrierea Dezmembrămintelor Dreptului de Proprietate in Cartea Funciara

Documentația pentru inscrierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate in Cartea Funciara se referă la procesul de documentare și analiză a drepturilor reale asupra unui imobil.

Dezmembrămintele dreptului de proprietate sunt subdiviziuni ale dreptului de proprietate care pot fi create prin diverse mijloace legale sau contractuale. Aceste subdiviziuni pot include drepturi de folosință, drepturi de locație, servitute, coproprietate și multe altele.

Cartea Funciara. Dezmembramintele Dreptului De Proprietare
Proiecte
0 +
Asistente Topografice
0 +
Ani de Experienta
0 +
Clienti Multumiti
0 +

Documentatia de Inscriere a Dezmembrămintelor Dreptului de Proprietate in Cartea Funciara

Pentru rezolvarea corecta a documentatiei cadastrale de care aveti nevoie, este necesara furnizarea actelor relevante ale proprietatii dumneavoastră. Un specialist din cadrul firmei va poate ghida in acest proces, in vederea solutionarii favorabile a documentatiei dumneavoastra:

Cererea de receptie si inscriere, care trebuie să fie semnată de titularul dreptului de proprietate sau de reprezentantul său legal.

Extras de Carte Funciara, act care certifica proprietatea si proprietarul.

Copie a actului de identitate, in copie, acesta face dovada identității dumneavoastră si a calității de proprietar al imobilului.

Certificat de Urbansim, (dupa caz), in care sa se faca referire la dezmembranintele ala dreptului de proprietate care se dorese a fi inscris in Cartea Funciara.

Documentația tehnică cadastrală, care trebuie să fie întocmită de un inginer topograf autorizat ANCPI. Aceasta constă într-un set de documente tip ce trebuie semnate de topograf si de către proprietar, însoțite de planul de amplasament și delimitare (PAD) și documentația topo-cadastrala, care include date referitoare la dimensiunile, poziția și caracteristicile imobilului precum si alte documente care evidențiază limitele și dimensiunile exacte ale imobilului și ale dezmembrămintelor sale.

Alte acte, care atesta dezmembramantul dreptului de proprietate care face obiectul solicitarii prin documentatia topo-cadastrala, cum ar fi: acte de Servitute, Superficie, Ipoteca sau Alte Documente

Cartea Funciara_Dezmemembraminte_2
Map Design este o companie de topografie și cadastru din Timișoara care garanteaza servicii de înaltă calitate, respectând standardele ANCPI
Topografie Timisoara
ANCPI
Certificati

Finalizarea Documentatiei de Inscriere a Dezmembrămintelor Dreptului de Proprietate in Cartea Funciara

Scopul increierii dezmembrămintelor dreptului de proprietate este de a clarifica și documenta detaliile legate de posesie, utilizare și drepturile asociate unui imobil sau a unei părți din acesta. Acest proces poate fi util în mai multe contexte, inclusiv în tranzacțiile imobiliare, în gestionarea proprietății imobiliare, în litigii legate de proprietate, sau în scopuri fiscale. Identificarea dezmembrămintelor dreptului de proprietate este esențială pentru a stabili claritatea în ceea ce privește drepturile și responsabilitățile părților implicate într-o proprietate imobiliară.

Aceasta poate preveni conflicte legate de proprietatea inscrisa in Cartea Funciara, precum și litigii viitoare și poate contribui la o administrare eficientă și legală a imobilului sau a părților sale.

Servicii Topo-Cadastrale Exacte

Abordam fiecare proiect cu un nivel de atentie ce depaseste nevoile clientilor nostrii.

Accesibili & Precisi

Suntem atenti la detalii, inclusiv in ceea ce tine de costurile seviciilor noastre

Servicii de topografie, cadastru si fotogrametrie exacte și rapide, la cea mai înaltă calitate

Implica realizarea unui plan pentru proiectare, sau un „plan topo”, este o reprezentare grafică a elementelor care delimitează proprietatea și include detalii precum elevatii, retele edilitare, vecinatati și constructii

Un plan cadastral este realizar printr-o măsurătoare necesara pentru a stabili limitele de proprietate ale unei parcele folosind acte de proprietate, ceea ce implică găsirea sau stabilirea colțurilor proprietății

Aceasta este esențială în orice șantier de construcții. Se referă la suportul specializat oferit de topografi în procesul de planificare, realizare și monitorizare a lucrărilor de executie, garantând precizia și calitatea superioară a execuției constructiilor

Imaginile obtinute din zborul cu drona sunt ulterior procesate și analizate pentru generarea de hărți topografice, modele 3D si date geospațiale esențiale în: construcții, urbanism, monitorizarea terenurilor sau cadastru.

Servicii profesionale Topografie & Cadastru si Fotogrametrie

Map Design oferă masuratori topografice, documentatii cadastrale si servicii fotogrametrice pentru afaceri, agentii imobiliare, birouri de arhitectura si proiectare pentru dezvoltare teritorială în zona metropolitana Timisoara si in intreaga tara

Dezmembramintele dreptului de proprietate in cartea funciara, intrebari si raspunsuri

Afla informatii generale despre dezmembramintele dreptului de proprietate in cartea funciara

Cartea funciară reprezintă un registru public, în care sunt înscrise informațiile referitoare la imobilele de pe teritoriul unei unități administrativ-teritoriale: proprietarii, drepturile reale, sarcinile și procedurile de publicitate imobiliară.

Dezmembrămintele dreptului de proprietate sunt drepturi reale care permit împărțirea sau restrângerea dreptului de proprietate, acordând drepturi limitate asupra unui bun altor persoane. Acestea  oferă utilizarea si/ sau beneficii specifice legate de bun, fără a ceda integral dreptul de proprietate.

 • Uzufruct: Dreptul de a folosi și de a culege fructele bunului.
 • Uz: Dreptul de a folosi bunul pentru a-și satisface nevoile.
 • Abitație: Dreptul de a locui în imobil.
 • Servitute: Dreptul de a folosi un bun al altei persoane în scopul utilității propriului bun.
 • Superficia: Dreptul de a construi pe terenul altei persoane.

Înregistrarea drepturilor precum uzufructul sau servituțile în cartea funciară asigură protecție legală și face aceste informații accesibile publicului, apărând interesele deținătorului și ale altor persoane. Acest proces ajută și la simplificarea vânzărilor de proprietăți, oferind claritate privind statutul legal al proprietății și ajutând la evitarea conflictelor legale.

Dezavantajele înscrierii dezmembrămintelor dreptului de proprietate în cartea funciară pot include costurile legate de procesul de înregistrare și posibilele întârzieri administrative. De asemenea, publicitatea acestor informații poate reduce gradul de confidențialitate privind detaliile proprietății. În plus, odată înregistrate, modificările sau anulările acestor drepturi pot necesita proceduri suplimentare și timp.

Înscrierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate (uzufruct, uz, abitație, servitute) în cartea funciară se face astfel:

 • Se depune cererea de înscriere la biroul de cadastru și publicitate imobiliară
 • Se anexează actele doveditoare (contract, hotărâre judecătorească etc.), insotite de cartea funciara actualizata
 • Se achită taxa de înscriere
 • Operațiunea se efectuează de către registratorii de la biroul teritorial
 • Se eliberează extrasul de carte funciară actualizat

Durata inscrierii in cartea funciara a dezmembramintelor este de 10 zile, teremen al biroului notarial, la care se pot adauga alti timpi suplimentari, in functie de situatia juridica concreta a imobilului.

Etapele pentru înscrierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate (uzufruct, uz, abitație, servitute) în cartea funciară sunt:

 • Pregătirea actelor doveditoare (extras de carte funciara, contract, hotărâre judecătorească etc.)
 • Achitarea taxelor de înscriere
 • Depunerea cererii de înscriere la biroul teritorial de cadastru și publicitate imobiliară, insotita documentatia cadastrala si de un certificat de urbanism emis in vederea inscrierii dezmembramintului de proprietate si actul notarial aferent
 • Verificarea legalității cererii și actelor de către avizatorii si registratorii OCPI
 • Avizarea si efectuarea operațiunii de înscriere în evidentele cadastrale
 • Eliberarea extrasului de carte funciară actualizat cu menționarea dezmembrămintelor înscrise.

Costurile aferente inscrierii dezmembramintelor dreptului de proprietate in Cartea Funciară sunt influențate de diverse aspecte. Acestea includ localizarea și dimensiunea proprietatii si constructiilor, precum și complexitatea și numărul de operațiuni juridice necesare (daca este cazul). În plus, costurile includ taxele percepute de OCPI sau alte entități publice, precum și tariful Map Design, la acestea se adauga si taxe notariale.

Înscrierea dezmembrămintelor în cartea funciară este necesară atunci când doriți să conferiți caracter oficial și publicitate acestor drepturi, cum ar fi în cazul unui uzufruct sau al unei servituți, pentru a asigura recunoașterea lor legală și pentru a preveni disputele legate de proprietate.

Înscrierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate în cartea funciară este realizată de către notarul public sau persoana interesată, care depune cererea și documentele necesare la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară. În unele cazuri, este necesară și o documentatie tehnica de cadastru, intocmita de catre Map Design, in calitate de firma autorizata ANCPI.

Drepturile derivate din proprietate, își pierd valabilitatea și dispar din cartea funciară atunci când situațiile care le-au justificat nu mai există. Acest lucru se poate întâmpla când termenii stabiliți sunt îndepliniți sau când condițiile nu mai sunt aplicabile. De exemplu, dreptul de uzufruct se sfârșește dacă persoana care se bucură de el decedează sau dacă perioada pentru care a fost acordat se încheie. De asemenea, aceste drepturi pot fi eliminate dacă titularul renunță la ele sau dacă există o decizie legală definitivă care le anulează.

Nu ai gasit? Te ajutam!

Contacteaza-ne, iti vom raspunde in cel mai scurt timp.

Dezmembrămintele Dreptului de Proprietate
Topografie, Cadastru, Fotogrametrie, Asistenta Topografica
Close Search Window