Servicii topografice:

- aplicarea pe teren a proiectelor de constructii;

- lucrari topografice la proiectarea, executia si exploatarea constructiilor civile si industriale;

- lucrari topografice pentru proiectarea si executia constructiilor in transporturi;

- lucrari topografice pentru proiectarea si executia instalatiilor pentru constructii si a tehnicii edilitare

       Servicii cadastrale:

-Lucrari de Cadastru general si de specialitate;

 -Proiectarea, realizarea si intretinerea periodica, planificata, a lucrarilor de Cadastru General;

 -Executarea masuratorilor si lucrarilor tehnice privind comasarile, parecelarile, schimburile de terenuri, delimitarile cadastrale si rectificarile de  hotare;

-Executarea masuratorilor si lucrarilor tehnice necesare realizarii si actualizarii evidentelor cadastrelor de specialitate, in vederea preluarii datelor si informatiilor rezultate din acestea in cadrul general;

-Executarea masuratorilor si lucrarilor tehnice necesare realizarii planurilor de amplasament si delimitare a bunurilor imobile, precum si a documentatiilor aferente, intocmite in scopul inregistrarii acestor bunuri imobile in evidentele cadastral – juridice sau in scopul utilizarii in circuitul civil, dupa cum urmeaza:
a) inscrierea cu caracter nedefinitiv in cartea funciara a actelor si faptelor juridice privind imobilele situate pe un teritoriu administrative pentru care nu s-au definitivat documentele cadastrului general;
b) inscrierea in registrele de insciptiuni si transcriptiuni a actelor si faptelor juridice privind imobilele situate pe un teritoriu administrativ pentru care nu s-au definitivat documentele cadastrului general;
c) solutionarea contestatiilor cu privire la corectitudinea si exactitatea lucrarilor de cadastru general privitoare la bunurile imobile;
d) elaborarea documentatiilor topo cadastrale necesare realizarii proiectelor si studiilor din domeniul constructiilor, urbanismului si amenajarii teritoriului, solicitate de administratia publica locala pentru emiterea avizelor, certificatelor si autorizatiilor legale, precum si pentru solutionarea aspectelor legate de constituirea sau reconstituirea proprietatilor;
e) intocmirea documentatiilor topografice prevazute de H.G. 834/1991 si criteriile MLPAT-MF nr.2665/1/C/311 privind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat, cu modificarile si completarile ulterioare

  ©2005-2007 Map Design SRL